Details
Date:

May 28, 2022

Time:

12:00

Facebook:
Event
Venue

Tallinna Teletorn

Kloostrimetsa tee 58a

Tallinn, Estonia, 11913

*ENG & UA below*

Ukraina kultuuripäev on kogukonna loomise üritus, kus ukrainlased saavad tähistada ja jagada oma kultuuri ja traditsioone Eesti kohaliku ja rahvusvahelise kogukonnaga, olles kodust kaugel.

Tulge ja tutvuge Ukraina ettevõtete, talentide ja oskustega. See on võimalus tähistada multikultuursust ja õppida tundma Ukraina uusi elanikke, nende kultuuri ja päritolu. 🎊

Turuplatsil pakutakse ukraina toitu, saab nautida elavat muusikat, toimuvad Ukraina filmiliseansid ning töötoad igale vanusele! 💛💙

Asukoht: Teletorn (Kloostrimetsa tee 58a)
28.05.22 kl 12.00-18.00

Kaasa sularaha! Kõikidel osalejatel pole kaardimakse võimalusi.

UKRAINA KULTUURIPÄEVA PROGRAMM
28 MAI 2022

ESINEMISED:
13:50-14:00 – Olha Lytvyn / LUULETUSE LUGEMINE
14:00-14:50 – Artsich band / MUUSIKA
14:50-15:00 – Aleksandra Smoliankina / LUULETUSE LUGEMINE
15:00-15:15 – Folk band Zhurba / ACAPELLA LAUL
15:20-15:35 – Olha Tymoshenko / LUULETUSE LUGEMINE
16:00-16:15 – Folk band Zhurba / ACAPELLA LAUL
16:20-16:30 – Azalea / VIIULIMÄNG
16:30-17:00 – Folktrio Rodovid / ACAPELLA LAUL
17:00-17:50 – Ukraina Kultuurikeskus ja Ukraina kooli wwwoice lauljad

FILM
“Tänav, mida ma vajan”, Teletorni kinosaalis, pilet 5€ (läheb annetusena noortele, kes on sõjategevusest mõjutatud)
KELL: 12:30; 14:30

TÖÖTOAD
Aitan Kaitsta KAITSEVÕRKUDE PUNUMINE
HEATEGEVUSLIK TÖÖTUBA: kaitseinglite meisterdamine, viib läbi Jevgenia Lassel
SPILNO RAAMATUKOGU NURK JA KÄSTIÖÖ, viivad läbi Daria ja Svetlana
KÄSITÖÖ, viib läbi Valentina

TOIT
Ukraina rahvustoidud: borš, pirukad, koogid, pelmeenid, erinevad leivad, magustoidud

_____________________
*ENG*

Ukrainian Cultural Day is a community building event where Ukrainian people can celebrate and share their culture and traditions with the local and international community of Estonia, while being far away from home.

Come and meet Ukrainian businesses, talents and skills! This is an opportunity to celebrate multiculturalism and to learn about Ukrainian new residents, their culture and their origins. 💙💛

There will be Ukrainian food and music, Ukrainian movie screenings, workshops for all ages and a marketplace! 🎊

Location: TV Tower (Kloostrimetsa tee 58a)
28/05/22 // 12.00-18.00

Bring cash! Not all the participants accept payments with card.

UKRAINIAN CULTURAL DAY PROGRAM
28 MAY 2022

PERFORMANCES
13:50-14:00 – Olha Lytvyn / POEM READING
14:00-14:50 – Artsich band / MUSIC
14:50-15:00 – Aleksandra Smoliankina / POEM READING
15:00-15:15 – Folk band Zhurba / ACAPELLA SINGING
15:20-15:35 – Olha Tymoshenko / POEM READING
16:00-16:15 – Folk band Zhurba / ACAPELLA SINGING
16:20-16:30 – Azalea / VIOLIN PERFORMANCE
16:30-17:00 – Folktrio Rodovid / ACAPELLA SINGING
17:00-17:50 – Ukrainian Cultural Centre & Ukrainian school wwwoice singers

FILM
“The Street I Need”, in TV Tower Cinema hall, ticket 5€ (goes as a donation to young people affected by the war)
TIME: 12:30; 14:30

WORKSHOPS
Aitan Kaitsta CAMOUFLAGE NETS
CHARITY WORKSHOP: GUARGIAN-ANGELS by Jevgenia Lassel
SPILNO LIBRARY CORNER & CRAFTS by Daria and Svetlana
CRAFTS by Valentina

FOOD
National Ukrainian foods: borsch, pies, cakes, different breads, dumplings, candies and sweets.
_____________________
*UA*

День української культури – це об’єднуючий захід, де українці, перебуваючи далеко від дому, матимуть можливість поділитися своєю культурою та традиціями з місцевою та міжнародною спільнотою Естонії. 💙💛

Приходьте та познайомтеся ближче з українським бізнесом, талантами та вміннями. Це можливість віддати належне багатокультурності та дізнатися більше про жителів України, їхню культуру та походження.

На заході будуть українська їжа та музика, покази українських фільмів, майстеркласи для різного віку та ярмарок! 🎊

Розташування: Телевежа (Клоострімеца 58а)
28.05.22 // 12.00-18.00

Візьміть готівку! Не всі учасники приймають оплату карткою.

Програма Дня української культури
28 травня 2022

ВИСТУПИ
13:50-14:00 – Ольга Литвин / ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ
14:00-14:50 – Гурт Artsich / МУЗИКА
14:50-15:00 – Олександра Смолянкіна / ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ
15:00-15:15 – Фольклорний ансамбль “Журба” / СПІВ А КАПЕЛА
15:20-15:35 – Ольга Тимошенка / ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ
16:00-16:15 – Фольклорний ансамбль “Журба” / СПІВ А КАПЕЛА
16:20-16:30 – Азалія / ГРА НА СКРИПЦІ
16:30-17:00 – Фольктріо “Родовід” / СПІВ А КАПЕЛА
17:00-17:50 – Український культурний центр та співаки з української школи wwwoice

МАЙСТЕРКЛАСИ
Аітан Каітста / ПЛЕТІННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК
Євгенія Лассель / БЛАГОДІЙНИЙ МАЙСТЕРКЛАС: АНГЛЕ-ОХОРОНЕЦЬ
Дарія та Світлана / СПІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ТА ВИРОБИ СВОЇМИ РУКАМИ
Валентина / ВИРОБИ СВОЇМИ РУКАМИ

ФІЛЬМ
«Потрібна мені вулиця», в залі кінотеатру TV Tower, вартість квитка – 5 євро (буде направлено в якості пожертвування молодим людям, які постраждали від війни)
ЧАС: 12:30; 14:30

ЇЖА
Національна українська кухня: борщ, вареники, пироги, хліб, солодощі.